Trajnostni razvoj v Henklu

Naša zaveza k vodstvu v trajnostnem razvoju je globoko zakoreninjena v naših vrednotah. Ravnotežje med ekonomskim uspehom, varovanjem okolja in socialno odgovornostjo je že desetletja osnova naše korporativne kulture. Naše opravljanje trajnostnega razvoja je dolgotrajne in podjetniške narave, pokriva pa vse naše aktivnosti skozi našo verigo vrednot. Veliko let smo vložili v osredotočena prizadevanja za trajnostni razvoj in si s tem zgradili odličen ugled kot podjetje s svetovno vodilno pozicijo na tem področju. Odločeni smo pri tem tudi ostati. Zato smo skupaj z našimi poslovnimi področji in zunanjimi strokovnjaki razvili dolgoročno strategijo trajnostnega razvoja 2030. Z našo revidirano strategijo gradimo na naši zgodovini in na tem kar nas je naredilo uspešne v pretekosti. Istočasno težimo k enemu izmed glavnih izzivov, na katerega bomo naleteli v prihodnosti: ločiti rast porabe virov. V srcu te strategije je preprosta ambicija, polna izzivov: doseči več z manj ter potrojiti našo učinkovitost do 2030. To od vseh nas zahteva iskanje novih rešitev in iskanje novih poti vodenja našega poslovanja in delovanja.

Naša strategija trajnostnega razvoja 2030: Doseči več z manj

Trenutno živi na našem planetu sedem milijard ljudi. Do leta 2050 pričakujemo porast prebivalstvaa na približno devet milijard. Da bi bodočim generacijam omogočili dobro življenje z omejenimi viri našega planeta, bo potreben velik premik v našem razmišljanju.


Naša strategija trajnostnega razvoja 2030 na kratko

Trajnostni razvoj nam pomeni dobro življenje ljudi z omejenimi viri našega planeta (kot je opredeljeno v viziji WBCSD 2050). Vendar so svetovne potrebe človeštva že večje kot jih viri na našem planetu lahko prenesejo. Število svetovnega prebivalstva hitro narašča in rastoče obilje prav tako spreminja potrošniške vzorce. Rezultat tega bo dramatično pospeševanje pritiska na naravne vire v prihajajočih desetletjih. Medtem ko je ta razvoj izziv prihodnosti nam hkrati nudi tudi velik potencial: inovativnost in doseganje več z manj bosta glavni ključ trajnostnega razvoja brez žrtvovanja kvalitete življenja ljudi. Podjetja morajo najti prave poti za rast in izboljšanje kakovosti življenja brez dodatnega izkoriščanja virov in brez povzročanja dodatnih izpustov.

Potrebujemo izdelke, ki ljudem omogočajo dobro življenje, vendar z uporabo vedno manj materialov. Ta ideja je srce Henklove strategije trajnostnega razvoja 2030: doseči več z manj. Cilj je ustvariti večje vrednosti za naše stranke, potrošnike, družbo in enaka podjetja, medtem ko simultano zmanjšujemo vplive na okolje. Inovativno in pametno razmišljanje bo bistveno v doseganju te strategije.

Zunanje ocene

Raziskovalni inštituti in analitiki trajnostnega razvoja redno ocenjujejo kako podjetja balansirajo ekonomske, ekološke in socialne faktorje. Henkel pozdravlja te eksterne ocene trajnostnega razvoja, ki se kažejo v večji transparentnosti tržišča. Pomebno rastočo vlogo na mednarodnih kapitalskih trgih imajo tudi medsektorski trajnostni razvoj in etični indeksi. Henklova vodilna vloga v razvoju trajnostnega razvoja in korporativni socialni odgovornosti je potrjena s strani veliko mednarodnih ocenjevalnih organizacij in analitikov trajnostnega razvoja.


Za več podrobnosti, prosimo, kliknite tukaj.